Board Committees

Members
WONG Chung Hin (Chairman of the Committee)
LI Ka-shing
CHENG Hoi Chuen, Vincent